Model.Title

Tüm Afrikanın Dostları Derneği TADD fedakar Türk doktorlarla Afrika’ya hizmet veriyor

Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında işbirliği ve yardımlaşma köprüsü oluşturmak amacıyla 2015’te İstanbul’da kurulan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği – TADD bugüne kadar yaptığı organizasyonlarla Afrika’da büyük sağlık hizmetleri sunduğu gibi ülkemizde de sosyal medya üzerinden Afrika farkındalığı oluşturmayı başardı.

TADD sağlık, ekonomik, eğitim ve yardım başlıkları altında dört farklı komisyon üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor. Sağlık alanında düzenledikleri organizasyonlarla muayene, cerrahi müdahale ve ilaç yardımıyla bölge insanının imdadına koşan dernek bu organizasyonlarda yüzlerce Afrikalıya diş tedavisi ve sünnet gibi hizmetler de götürüyor.

Dernek bünyesindeki fedakar Türk doktorları sadece teşhis-tedavi şeklinde gönüllü sağlık hizmeti sunarak değil tıbbi bilgi ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşarak bölgeye kalıcı bir fayda sağlıyor. Ayrıca bu kapsamda Afrikalı öğrencilerin tıp ve diş hekimliği alanlarında Türkiye’de veya kendi ülkelerinde eğitim alabilmeleri konusunda da çalışmalar yürütüyor.

Afrika insanının öncelikli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için düzenli ayni ve nakdi yardımlar yapan TADD Afrika Kıtası için dönüştürücü ve iyileştirici projeler de yürütüyor. Dernek, bölgenin en büyük sorunlarından biri olan temiz suya erişim için Güneş Enerjili Su Dağıtımı ve Tarım Projesi ile model köyler kurarak sebze bahçeleri ve tohum yardımları yapıyor. Yeni açılan su kuyularının yanısıra mevcut atıl kuyuların da iyileştirilmesi sağlanarak insanların temiz su ihtiyacının giderilmesi sağlanıyor. Ayrıca her yıl Ramazan ayında iftar organizasyonları ve kumanya dağıtımı yapılıyor.

TADD bünyesinde gönüllü hizmet veren doktorlar Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medyalar üzerinden yaptıkları çalışmaları takipçileriyle paylaşarak büyük moral desteği ve Afrika konusunda farkındalık sağlıyor.

https://btmagazin.net/tum-afrikanin-dostlari-dernegi-tadd-fedakar-turk-doktorlarla-hizmet-veriyor/