Güneş Enerjili Su Dağıtım Sistemi ve Tarım Projesi

Güneş Enerjili Su Dağıtım Sistemi, ilgili ülkedeki su bakanlığı yetkilileri ile yapılan etüt sonrasında ihtiyacın öncelikli olduğu köyün belirlenerek sondaj kuyuları açılması ile başlamaktadır.

Yer altı suyu analizlerinin yapılmasının ardından, proje sahasındaki uygun noktalara güneş panelleri ve güneş enerjisiyle çalışan pompalar yerleştirilmektedir. Pompa, sistemin yanında inşa edilen su kulesi üzerindeki depoya 10-15 tonluk suyu göndermektedir. Depodaki su, yer çekimi etkisi ile köyün belli yerlerine inşa ettiğimiz köy çeşmelerine ulaşmaktadır.

İkinci aşamada, köyde ortak kullanımlı açık sebze bahçeleri oluşturup bahçe içine 500 lt-1000 lt’lik (ihtiyaca göre) su havuzları inşa edilmektedir. Kurulan zirai bahçenin su ihtiyacı kesintisiz biçimde bu yolla sağlanmaktadır. Kurduğumuz köy çeşmeleri ve tarım alanı karşılığında köydeki her hane, köyün su komitesinin oluşturduğu fona aylık 1-2 dolar yatırmaktadır. Köye ait ortak bir hesapta biriken bu miktar, herhangi bir arıza veya bakım durumunda arızanın giderilebilmesi için fon olarak kullanılmaktadır.