Okul ve Külliye İnşaatları

Ülkelerin gelişmiş olmaları; yetişmiş insan sayısı ile o insanların bilime, teknolojiye ve topluma sağladıkları katkılarla ölçülebilir.

Doğal kaynakları açısından son derece zengin olan bu kıtada yaşanan bir çok sıkıntının temelinde eğitim eksikliği bulunmakta. TADD, bugüne kadar yapılan lojistik destek ve yardımlardan farklı olarak; özellikle eğitimde, sürdürülebilir büyük bir dönüşüm projesinin liderliğini yapmayı amaçlamaktadır.

Sömürgeciliğin izini fazlasıyla taşıyan Afrika insanını eğitmek, öncelikle kendine olan güvenlerini kazandırmakla kalmayacak, kadim bir medeniyetin çocuklarının modern dünyaya yeniden merhaba deyişini bizlere gösterecektir.

Afrika Kıtası’nın farklı ülkelerinde, bulundukları sosyal ve ekonomik şartlara göre oluşturulacak planlamalarla, bölge insanının meslek edinmesine yönelik olarak verilecek eğitim hizmetleri, bizi genel hedeflerimize ulaştıracak en güzel projelerin başında geliyor.